סילבוס | בעבודות אקדמיות – Syllabus, למה צריך אותו?

סילבוס בעבודות אקדמיות

סילבוס | בעבודות אקדמיות - Syllabus, למה אנחנו מבקשים אותו?

 

בראש ובראשונה אנו מבינים מתוך הסילבוס את "הראש" של המרצה! למשל בקורס סמינריון מתוקשב בנושא: תכניות לימודים : מהות , משמעות ויישום

לדוגמא , סמינריון בקולנוע :

מטרת הסמינר

הסמינר יעסוק בממשק בין משפט וקולנוע וביחס המיוחד המתקיים ביניהם. הוא יציג את הקולנוע כמדיום ביקורתי, משקף ומכונן כאחד של המשפט ושל היחסים המורכבים שמקיימים המשפט והבניות חברתיות.

במסגרת הסמינר נבחן את המשפט מזווית ביקורתית המתמקדת בראייתו ככלי בעל כוח רב ושליט, המשרת בעיקר אליטות הגמוניות בחברה, בנושאים מגוונים כמו דימוי עורך-הדין, משפט ומגדר, קפיטליזם ועוד.

המפגשים ייערכו במתכונת ....., לפיה בכל שיעור יוצגו קטע או שניים מסרט אחד לצפייה ולאחריו ייערך דיון מעמיק בו. לכל סרט יוצמד טקסט משפטי אותו יידרשו הסטודנטים/יות לקרוא לקראת השיעור. הטקסט המשפטי מיועד למצב את הסרט בהקשר הייחודי בו הוא עוסק, ולאפשר בחינה שלו לאור הרקע המשפטי במסגרתו הוא מוצג.

מטרת הסמינר הינה להרחיב את תחומי העניין, הידע וההשפעות שיש לתרבות הפופולרית על המשפט, ולהתבונן באופן ביקורתי עליו מהזווית המשפטית.

בסיומו של קורס זה הסטודנטים ילמדו לזהות את כוחו של המדיום הקולנועי ככלי חשוב להבנה עמוקה יותר של תהליכים סוציולוגיים המתרחשים "מחוץ" לתחומי מה שמוכר ונחשב באופן פורמליסטי, כ"משפט".

דרך הצצה אל עולם המשפט מבעד לעדשה הקולנועית, תינתן להם/ן היכולת לשפוט עליו כמוסד תרבותי ומוגבל, ולחשוף אותו לביקורת שאינה משפטית מסורתית.  

הסילבוס חוסך ממש הרבה זמן!

 משפט ומגדר – חטיבה: אונס, רצח, זהות מינית

Thelma & Louise, by Ridley Scott

 

 

1.      קתרין מקינון "שוני ושליטה: על אפליה מינית" בתוך: פמיניזם משפטי בתיאוריה ובפרקטיקה (ערכה דפנה ברק-ארז, תרגמה עידית שורר, רסלינג 2005) 34-23.

 

 

יש גם מקורות ולעיתים גם הרצאות !

קליין, ש.. (2011) שילובי תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של מדעי הטבע על פי תכניות הלימודים בישראל, סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת מחקר

"           מתווה דרך:  הצעה לארגון לימודים מחודש". כל הזכויות שמורות לאקדמיה הישראלית הלאומית למדעים 

 

http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=15060&CategoryID=1623&Page=1

 הרצאות של האוניברסיטה הפתוחה, תכניות לימודים

http://www.youtube.com/watch?v=_EgRxPLsr24&list=EC46807EF52399AE67&index=1&feature=plpp_video

 בין תכנית לימודים לאידיאולוגיה- הרצאה  של האוניברסיטה הפתוחה

http://www.youtube.com/watch?v=2a7J2j8QdFc&feature=relmfu

 הכשרת מורים ותכנון לימודים: הילכו שניהם יחדיו?

מרים בן-פרץ, גבי לנדלר-פרדו, שלומי חנוכה

http://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/HalachaVemase/21/HachsharatMorimTichnunLimudim.pdf

 

זכרו -  עבורנו, אנשי האקדמיה -  מקוריים ככל שיהיו רעיונותינו למחקר אנו קודם צריכים לכתוב בצורה בהירה ותמציתית ביותר!